September 2010: Dugnad og Klubmesterskap - Lahmeyer